شيلد ابيض 48 شعره منحسه 300 يارده صافى 270 متر بكر خشب موديل اسبانى ايفو عبوه 2 40322
مواصفات المنتج
شيلد ابيض 48 شعره منحسه 300 يارده صافى 270 متر بكر خشب موديل اسبانى ايفو عبوه 2