شيلد شفاف 48 شعره 50 يارده صافى 40 متر فى علبه فيتنام عبوه 10 37298
مواصفات المنتج
شيلد شفاف 48 شعره 50 يارده صافى 40 متر فى علبه فيتنام عبوه 10