شيلد اسود بالاف 20 يارده صافى 10 متر فى شرنك هامر عبوه 40 32308
مواصفات المنتج
شيلد اسود بالاف 20 يارده صافى 10 متر فى شرنك هامر عبوه 40