لقمه بريزه قوى 16 امبير (شوكو) فلات جوى عبوه 270 ( 18 × 15 ) 40262
مواصفات المنتج
لقمه بريزه قوى 16 امبير (شوكو) فلات جوى عبوه 270 ( 18 × 15 )