حبل معدن ذهبى هلال بنجمه وورم 10 قطع 3 متر موديل 326 عبوه 60 28622
  • حبل معدن ذهبى هلال بنجمه وورم 10 قطع 3 متر موديل 326 عبوه 60 0
  • حبل معدن ذهبى هلال بنجمه وورم 10 قطع 3 متر موديل 326 عبوه 60 1
مواصفات المنتج
حبل معدن ذهبى هلال بنجمه وورم 10 قطع 3 متر موديل 326 عبوه 60