حبل معدن ذهبى نجمه مفرغه وورم 10 قطع 3 متر موديل 325 28533
مواصفات المنتج
حبل معدن ذهبى نجمه مفرغه وورم 10 قطع 3 متر موديل 325