وصله حراره 5 متر بيرو عبوه 250 ( 5 × 50 ) 0 19306
مواصفات المنتج
وصله حراره 5 متر بيرو عبوه 250 ( 5 × 50 ) 0