سكينه قلاب 2×32 امبير حرارى جراند//بيرو عبوه 60 35254
مواصفات المنتج
سكينه قلاب 2×32 امبير حرارى جراند//بيرو عبوه 60