حبل كوره 4 سم معدن ذهبى وورم 20 قطعه 6 متر موديل 263 عبوه 30 17254
  • حبل كوره 4 سم معدن ذهبى وورم 20 قطعه 6 متر موديل 263 عبوه 30 0
  • حبل كوره 4 سم معدن ذهبى وورم 20 قطعه 6 متر موديل 263 عبوه 30 1
  • حبل كوره 4 سم معدن ذهبى وورم 20 قطعه 6 متر موديل 263 عبوه 30 2
  • حبل كوره 4 سم معدن ذهبى وورم 20 قطعه 6 متر موديل 263 عبوه 30 3
مواصفات المنتج
حبل كوره 4 سم معدن ذهبى وورم 20 قطعه 6 متر موديل 263 عبوه 30