حبل فانوس سداسى ليد شفاف 16 قطعه 3 متر موديل 231 عبوه 60 17236
مواصفات المنتج
حبل فانوس سداسى ليد شفاف 16 قطعه 3 متر موديل 231 عبوه 60