شيلد اسود بالاف 30 يارده صافى 20 متر فى شرنك هامر عبوه 36 31426
مواصفات المنتج
شيلد اسود بالاف 30 يارده صافى 20 متر فى شرنك هامر عبوه 36