ابليك قاعده معدن شابوه زجاج×معدن اسود×ذهبى موديل رقم 1294 مستورد عبوه 20 19018
مواصفات المنتج
 النوع : ابليك قاعده معدن  اللون : اسود * ذهبى الماركه : مستورد العبوه : 20