حامل شاشه متحرك وسط واحد دراع بى 4 صينى نيشاكا عبوه 5 35216
  • حامل شاشه متحرك وسط واحد دراع بى 4 صينى نيشاكا عبوه 5 0
  • حامل شاشه متحرك وسط واحد دراع بى 4 صينى نيشاكا عبوه 5 1
مواصفات المنتج